Category

Monitoring

Monitoring posesji domu

Monitoring wizyjny wady i zalety

By | Monitoring

Rozważając możliwość zainstalowania monitoringu wizyjnego na terenie własnej posesji lub firmy, warto zestawić plusy i minusy tego rozwiązania. System zabezpieczeń oparty na działaniu kamer i rejestratorów ma niewątpliwie wiele oczywistych korzyści, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa osób i mienia.
Read More

Kamera monitoringu na tle białej ściany

Założenie monitoringu a przepisy prawne w Polsce

By | Monitoring

Coraz powszechniejszy na świecie i w Polsce monitoring spowodował, że w coraz liczniejszych przypadkach występują wątpliwości związane z jego aspektami prawnymi. Chodzi na przykład o konieczność rozstrzygnięcia kwestii związanych tak z samą instalacją systemu dozoru, jak z ochroną danych, które można dzięki niemu gromadzić.

Read More

Kamera monitoring

Jak działa monitoring wizyjny – definicja pojęcia

By | Monitoring

Monitoring wizyjny to zestaw sprzętu umożliwiający rejestrowanie obrazu na danym obszarze. Systemy monitorujące powstały głównie w celu zapewniania bezpieczeństwa w dużych obiektach, środkach transportu zbiorowego czy na ulicach. Jak wskazuje definicja do jego działania niezbędne są kamery oraz sprzęt pozwalający na przetworzenie obrazu. 

Read More

Monitoring przez internet - wygodne sprawdzenie

Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach edukacyjnych

By | Monitoring

Szkolny system nadzoru budzi wiele dyskusji wśród wszystkich zainteresowanych nim osób: uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Z jednej strony kamery w przestrzeni szkolnej podnoszą poziom bezpieczeństwa i ograniczają zjawiska przemocy rówieśniczej czy niszczenia własności wspólnej, ułatwiając nauczycielom utrzymanie dyscypliny.

Read More

budowa i projektowanie światłowodów

Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych

By | Monitoring

W ramach analizy danych z monitoringów służby mundurowe mogą przetwarzać dane osobowe rozumiane jako wizerunki osób, które zostały nagrane. W ocenie sądów i na podstawie definicji prawnej nagrania nie są zbiorem danych osobowych, zawierają jednak dane o charakterze obrazowym. Na luki prawne w tej kwestii zwracało uwagę również GIODO.

Read More