Spis treści

Infrastruktura telekomunikacyjna

Oferta naszej firmy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury teletechnicznej, czyli całego systemu kabli, słupów i urządzeń zapewniających telekomunikację. Pracujemy z najwyższej jakości sprzętem i zapewniamy profesjonalny montaż. Wykonujemy projekty budowlane, wykonawcze oraz całościowe łączące elementy zawarte w dwóch pierwszych.

Projekty budowlane, będące ogólnymi i formalnymi dokumentami umożliwiającymi podjęcie starań o uzyskanie m.in. pozwolenia na budowę, obejmują zaprojektowanie rurociągów telekomunikacyjnych oraz studni telekomunikacyjnych posiadających lub niewyposażonych w obsługę geodezyjną. Zapewniamy poprawność techniczną naszych rozwiązań projektowych.

Projekty infrastruktury teletechnicznej

Projekty wykonawcze są szczegółowym rozwinięciem koncepcji zawartej w projektach budowlanych. Są dokumentem na podstawie którego można określić zamówienie na wykonanie konkretnych prac budowlanych oraz kolejność ich przeprowadzania. Nasi specjaliści przygotowują dokładne i uszczegółowione dokumenty zgodne z wymogami prawa budowlanego. 

Wykonujemy również projekty budowlano-wykonawcze, łączące obydwa powyższe typy planów. Warto zapoznać się z przystępną cenowo ofertą, która obejmuje budowę kanalizacji telekomunikacyjnej oraz studzienek teletechnicznych. Nasze instalacje działają bezawaryjnie i przynoszą inwestorom wymierne korzyści.