Okablowanie strukturalne zastosowanie i rozwój

By 18 września 2018Informacje
Okablowanie strukturalne

W dzisiejszych czasach powszechnie instalowane jest okablowanie strukturalne, które pozwala w integralny sposób połączyć ze sobą wiele urządzeń w jedną sieć. Okablowanie ma bardzo szerokie zastosowanie, wykorzystywane jest w m.in. sieciach telefonicznych i komputerowych, instalacjach alarmowych czy telewizjach przemysłowych.

Historia okablowania strukturalnego sięga początków lat 90., kiedy to zaistniała potrzeba zintegrowania ze sobą urządzeń znajdujących się w różnych częściach budynku. Już w 1995 roku wprowadzono ogólnoeuropejską standaryzację, dzięki której w późniejszym czasie możliwe stało się połączenie ze sobą sieci z różnych krajów.

Spis treści

W jakich miejscach stosuje się okablowanie strukturalne?

Okablowanie strukturalne, ze względu na swoje szerokie zastosowanie, możemy znaleźć praktycznie w każdym miejscu, w którym podłączona jest instalacja elektryczna. W budynkach mieszkalnych służy do doprowadzania telewizji kablowej czy sieci internetowej, a w nowoczesnych domach do wdrażania systemu BMS.

W budynkach komercyjnych i przemysłowych okablowanie strukturalne jest niezbędne nie tylko do Internetu. Na jego bazie działają również inne udogodnienia, takie jak telewizja przemysłowa, instalacja alarmowa czy sieć telefoniczna. Ta ostatnia coraz częściej wypierana jest przez bezprzewodową telefonię komórkową.

Rodzaje okablowania strukturalnego

W zależności od potrzeb, okablowanie strukturalne sieci może być przeprowadzone za pomocą innego medium. Najpowszechniej stosowane są skrętki 4-parowe, które znajdują zastosowanie głównie w doprowadzaniu łącza internetowego, monitoringu, kontroli dostępu, a coraz częściej również telewizji w systemach „inteligentnych domów”.

Okablowanie strukturalne – cele i normy.

Innym rodzajem okablowania strukturalnego są kable koncentryczne. Wykorzystuje się je przy telewizji zbiorczej i monitoringu analogowym. Są jednak coraz częściej wypierane przez kable światłowodowe, które cechują się znacznie większą przepustowością, dzięki czemu wdrażane są w nowoczesnych łączach internetowych.

Biura i korporacje

Okablowanie pionowe a poziome – różnice

W sieci strukturalnej można wyróżnić dwa różne typy okablowania: poziome i pionowe. Jednak ich nazwa wcale nie odnosi się do fizycznego umiejscowienia kabla, a raczej do funkcji, jaką każdy z nich pełni w całej infrastrukturze. Głównym zadaniem okablowania pionowego jest łączenie ze sobą punktów rozdzielczych systemu.

Ze względu na tę funkcję, okablowania pionowego nie spotkamy w mniejszych sieciach strukturalnych, posiadających tylko jeden punkt rozdzielczy. Okablowanie przeważnie ułożone jest w głównych pionach komunikacyjnych budynków. Z kolei okablowanie poziome jest jednym z głównych elementów sieci strukturalnej.

Jako że ten rodzaj okablowania służy głównie do łączenia gniazd abonenckich (np. przyłączy telekomunikacyjnych) z punktami rozdzielczymi, jest niezbędny w każdej sieci. W przypadku instalacji okablowania strukturalnego, to właśnie okablowanie poziome generuje najwięcej kosztów i wymaga największego nakładu pracy.

Oprócz okablowania pionowego i poziomego sieć strukturalna składa się również z takich elementów, jak: punkty rozdzielcze (co najmniej jeden), gniazdo abonenckie, służące do odbioru sygnału, a także połączenie systemowe, które łączy sieć z systemami komputerowymi. Zwykle w sieci wykorzystywane są też połączenia między budynkami.

Dlaczego montaż warto zlecić specjalistom?

Sieć strukturalna to skomplikowana infrastruktura, a najmniejsze błędy mogą spowodować jej wadliwe działanie. Warto więc powierzyć jej montaż doświadczonym profesjonalistom. To gwarancja wyboru najlepszych rozwiązań, prawidłowej instalacji i działania sieci telekomunikacyjnej oraz sprawnego montażu.