Okablowanie strukturalne – cele, normy

By 26 stycznia 2021okablowanie
okablowanie strukturalne

Okablowanie danego budynku należy przeprowadzić tak, żeby w każdym lokalu, który wymaga dostępu do sieci komputerowej czy łączy telefonicznych, taki dostęp rzeczywiście istniał. Należy brać również pod uwagę jego rozbudowę w przyszłości, w celu dopasowania do aktualnych potrzeb. Czym właściwie jest okablowanie strukturalne i co warto o nim wiedzieć?

Spis treści

Co to jest okablowanie strukturalne?

Okablowanie strukturalne to system okablowania telekomunikacyjnego, który ma  umożliwiać określoną konfigurację połączeń, z uwzględnieniem bieżących oczekiwań. Jednocześnie tworząc go, należy zakładać możliwość jego modyfikacji w przyszłości. Na okablowanie sieci składają się przede wszystkim kable i połączenia. Natomiast można do niej podłączać przeróżne urządzenia, takie jak np. telefony.

Dzięki okablowaniu strukturalnemu możliwa staje się transmisja danych między urządzeniami podłączonymi do danej sieci. System zapewnia elastyczność i prostotę użytkowania. Pierwsze takie projekty powstały już w latach 70. ubiegłego wieku. Wówczas składały się na nie jeden komputer centralny i kilka podłączonych terminali. Trudno jednak porównywać te rozwiązania z tymi, które są dostępne obecnie – stwarzały one trudności w każdym aspekcie – m.in. pod względem podatności na transformacje.

Okablowanie strukturalne musi spełniać określone normy – wykonawców i projektantów takich sieci teleinformatycznych obowiązuje pewien zbiór standardów.

Sprawdź naszą ofertę na okablowanie strukturalne!

Z czego składa się okablowanie strukturalne?

Dzięki opracowaniu okablowania zgodnie z obowiązującymi normami możliwa jest integracja sprzętu i rozwiązań różnych producentów. Co to oznacza? Tyle, że mając dostęp do punktu abonenckiego, możemy korzystać z telewizji, sieci komputerowej czy telefonicznej.

Na system okablowania składają się różne elementy, a w tym przyłącza telekomunikacyjne, kable teleinformatyczne, adaptery, wtyki czy gniazda. Żeby zapewnić niezawodną i szybką transmisję, wykorzystujemy do tego różne media. Są to m.in. kable jednorodne i hybrydowe. Pierwsze z nich to popularne skrętka i światłowód. Natomiast drugie stanowią połączenie różnych rozwiązań. Skrętki dzielą się na klasy i kategorie. Według europejskiej normy EN 50173 np. klasa F nazywana jest inaczej kategorią 7.

Okablowanie strukturalne a sieciowe – jaka jest różnica?

Okablowanie sieciowe i okablowanie strukturalne to pojęcia, które czasami używane są zamiennie, ale jest to błędem. Drugi z tych systemów składa się z wielu komponentów, w tym z kabli i elementów połączeniowych. Natomiast okablowanie sieciowe jest właśnie jedną z jego części. Dlatego nie należy tych określeń traktować jako synonimy.

Normy okablowania strukturalnego w Polsce i Europie

Jak wspomnieliśmy, okablowanie strukturalne jest systemem uniwersalnym mającym wiele zastosowań. M.in. jest ono przeznaczone do tworzenia sieci komputerowych czy zapewniania sygnałów TV. Komponenty okablowania strukturalnego muszą spełniać określone wymagania. Można wymienić normy:
·   TIA/EIA 568 – amerykańska,
·   EN 50173 – europejska,
·   ISO/IEC 11801 – międzynarodowa.

Międzynarodowa i europejska norma są bardzo podobne, natomiast amerykańska różni się klasami i kategoriami.

Jeśli chodzi o polskie normy, to w serii PN‑EN 50173 umieszczono wykaz struktur i konfiguracji podsystemów okablowania strukturalnego, ale również kampusowego, szkieletowego i poziomego. I tak norma PN-EN 50173 dzieli się na części i zawiera wymagania ogólne, a także obowiązujące w przypadku różnego rodzaju lokali, np. zabudowań biurowych, mieszkalnych czy przemysłowych.

Kierować się należy również innymi normami:

  • PN-EN 50174 – dotyczy instalacji okablowania, m.in. wykonania instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków.
  • PN-EN 50346 – zawiera wytyczne odnośnie do badania okablowania.

Obecnie okablowanie strukturalne montowane jest w nowo powstających budynkach i stanowi jedną z podstawowych instalacji, ale oczywiście możliwy jest również jego montaż w już istniejących obiektach.

Cele okablowania strukturalnego

Głównym założeniem budowy okablowania strukturalnego jest zapewnienie dostępu z każdego punktu abonenckiego do różnych systemów. Mogą to być sieci komputerowe, usługi telefoniczne, systemy telewizji i wideo. Dzięki ustandaryzowanym łączom i zakończeniom do gniazd użytkowników można podłączyć urządzenie komputerowe bez konieczności wymiany okablowania ani jakichkolwiek kosztownych inwestycji w tym zakresie. Gniazda są instalowane w budynkach w regularnych odstępach, tak, aby z każdej części obiektu był do nich dostęp.

Przeczytaj więcej o zastosowaniu okablowania strukturalnego.